Activitats

Escola Taurina
Formació: preparació física i classes pràctiques de toreig de saló.
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Plaça de Bous de Castelló
Fitxa d’inscripció

Aficionats pràctics
Formació: classes pràctiques de toreig de saló per a aficionats pràctics.
Dies: divendres
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Plaça de Bous de Castelló
Fitxa d’inscripció

Escola de Retalladors
Formació: classes didàctiques i pràctiques retalls de “bous al carrer”.
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Plaça de Bous de Castelló
Fitxa d’inscripció